حکمت 154اهمیت نیت ها (اخلاقى، سیاسى) ...

حکمت 154اهمیت نیت ها (اخلاقى، سیاسى)


و درود خدا بر او ، فرمود : آن کس که از کار مردمى خشنود باشد ، چونان کسى است که همراه آنان بوده و هر کس که به باطلى روى آورد ، دو گناه بر عهده او باشد: گناه کردار باطل ، و گناه خشنودى به کار باطل.


منبع این نوشته : منبع
گناه ,اخلاقى، سیاسى ,حکمت 154اهمیت